Start
                           
Bilder
Bildvisning
Böcker
Flygfoto
Fototips
Förebilder
Föreläsning
Gästbok
Gömsle
Kontakt
Länkar
Naturfoto-
graferna
Nyheter
Presentation
Pressbilder
Representerad
Samlarkameror
Shop
Uppdrag
Utmärkelser
Utrustning
Utställningar
Vykort 
Årstider

                             

                       
 
Hilding Mickelsson

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilding Mickelsson föddes 1919, han växte upp i Rengsjö, i sydvästra Hälsingland. Efter folkskolan jobbade han i skogen, med att hugga och köra hem timmer. Därefter fick han anställning av Hushållningssällskapet att som trädgårdskonsulent åka runt i Hälsingland och informera om frukt- och bärodling. Ett jobb som sysselsatte Hilding under tio år, därefter satsade han på att försörja sig som naturfotograf och föreläsare på heltid. 


© Foto: Hilding Mickelsson och Sällskapet Hilding Mickelsson

Hans motivområden var natur, fåglar, hälsingegårdar, människor, porträtt, jordbruk och flottning. Förutom i Sverige gjorde han fotoresor till bl.a. Finland (Österbotten) och Kanada.

Hilding mest kända bild, på en lappuggla som flyger rakt emot fotografen, har publicerats i en mängd tidningar såväl i Sverige som utomlands, bl.a. i bildtidningen Life.


© Foto: Hilding Mickelsson och Sällskapet Hilding Mickelsson

Hilding Mickelsson var inte bara fotograf och föreläsare utan också en duktig författare. Hans mest kända böcker är:

  • I Hälsingland.
  • Kirre och kattugglan.
  • Farstukvistar i Hälsingland.

Han promoverades som hedersdoktor vid Uppsala Universitet 1991.

Hildings fru, Adèle, var den som stod för marktjänsten i familjen. Hon stöttade Hilding i hans arbete och såg till att han vågade ta lite betalt för sina fotouppdrag och föreläsningar.


© Foto: Hilding Mickelsson och Sällskapet Hilding Mickelsson

Hilding Mickelsson åkte runt bland Folkets hus, bygdegårdar och godtemplarhus i nästan hela Sverige och föreläste, visade sina diabilder 6x6, kåserade och härmade fåglar och djur. Hilding var en duktig imitatör och kunde mycket om sin kära natur i Hälsingland.


© Foto: Hilding Mickelsson och Sällskapet Hilding Mickelsson

Hilding Mickelsson var hembygdsvän, frisksportare och helnykterist, han dog 2002, 83 år gammal.


© Foto: Hilding Mickelsson och Sällskapet Hilding Mickelsson

Är du intresserad av att stödja arbetet med att bevara Hilding Mickelsons fotografiska arv rekommenderar jag medlemskap i Hilding Mickelsson Sällskapet. Mer information om detta finns på www.hildingmickel.com

 


© Lars-Olof Hallberg, Jät Femlyckan, 362 52 JÄT

   

Webdesign: Per-Stefan Hallberg

E-post:info@fotohallberg.se