Start
                           
Bilder
Bildvisning
Böcker
Flygfoto
Fototips
Förebilder
Föreläsning
Gästbok
Gömsle
Kontakt
Länkar
Naturfoto-
graferna
Nyheter
Presentation
Pressbilder
Representerad
Samlarkameror
Shop
Säljes
Uppdrag
Utmärkelser
Utrustning
Utställningar
Vykort 
Årstider

                             

                       
 
Föreningen Naturfotograferna/N

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 På 1950- och 1960-talet blev det allt mer populärt att fotografera naturmotiv, mycket tack vare pionjärer som Bengt Berg, PO Swanberg, Svante Lundgren och Arne Blomgren. I takt med att möjligheterna att sälja naturbilder till tidningar och bokförlag ökade började också mindre nogräknade fotografer att fuska genom att fotografera tama djur och fåglar utan att ange hur bilderna tagits, till och med fotografering av uppstoppade fåglar och djur förekom. För att värna om äkta naturbilder och på något sätt städa upp i branschen började ett antal seriösa naturfotografer i Sverige diskutera att bilda en sammanslutning. Detta ledde fram till att den 2 april 1966 bildades Föreningen Naturfotograferna på Stadshotellet i Örebro.De naturfotografer som var med och bildade föreningen 1966 var: Viking Olsson, Sven Gillsäter, Arne Schmitz, Ingemar Holmåsen, Lars Åby, Lennart Norström, Göran Hansson, Georg Nystrand, John Palm, Bertil Pettersson, Arne Blomgren, Åke W Engman, Olle Hedvall, Jan Grahn, Jan Rietz, Åke Lindau, PO Swanberg, Sixten Jonsson, Hilding Mickelsson, Rune Bollvik, Boris Engström och Svante Lundgren.För att bli medlem i föreningen krävdes kvalifikationer och inval. De som antogs som medlemmar fick förbinda sig att inte störa de djur och fåglar som man fotograferade och fotografering vid sällsynta fågelarters bo var strängt förbjudet. Vid publicering av sina bilder fick medlemmarna lägga till ett /N efter sitt namn för att ange att man var med i föreningen.Sedan dess har föreningen utvecklats mycket men har fortfarande samma målsättning, dvs. att värna om den äkta naturbilden, förstärka sammanhållningen mellan seriöst arbetande naturfotografer och bidra till utvecklingen av svensk naturfotografi. Varje år arrangerar föreningen flera möten där medlemmarna kan träffas under trivsamma former, genomför olika kurser, visar bilder för varandra och får inspiration genom att bjuda in externa föreläsare.
Frågan om falska eller manipulerade naturbilder är minst lika aktuell som när föreningen startade, bilder ändras och läggs ihop i Photo Shop och djur och fåglar lockas till onaturliga beteende ute i det vilda.Föreningen Naturfotograferna har under många år delat ut ett stipendium till en lovande ung naturfotograf för att främja återväxten inom svensk naturfotografi.

Föreningen Naturfotograferna/N har för närvarande 109 medlemmar (varav 5 kvinnor), spridda från Falsterbo i söder till Kvikkjokk i norr. Själv blev jag invald i föreningen 1998.

Mer information om Föreningen Naturfotograferna /N hittar du här.
 


© Lars-Olof Hallberg, Jät Femlyckan, 362 52 JÄT

   

Webdesign: Per-Stefan Hallberg

E-post:info@fotohallberg.se