Start
                           
Bilder
Bildvisning
Böcker
Flygfoto
Fototips
Förebilder
Föreläsning
Gästbok
Gömsle
Kontakt
Länkar
Naturfoto-
graferna
Nyheter
Presentation
Pressbilder
Representerad
Samlarkameror
Shop
Uppdrag
Utmärkelser
Utrustning
Utställningar
Vykort 
Årstider

                             

                       
 
SHOP:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Böcker
Antal
 

Fjällbondens avsked (280 :-/st + porto)
Jag vill ha boken signerad!
Jag är medlem i Svensk Fjällrasavel!


Äppelkungar (280 :-/st + porto)
Jag vill ha boken signerad!
Jag är medlem i Pomolgiska sällskapet!Gården på fjället (280 :-/st + porto)
Jag vill ha boken signerad!Den siste bonden på Tämmesboda (280 :-/st + porto)
Jag vill ha boken signerad!
Vykort (A5-format 10:-/st + porto, A6-format 5:-/st + porto)

Antal

Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #101Vårbruk på gården Tämmesboda, A5

Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #102Havre sås alltjämnt för hand, Tämmesboda, A5

Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #103Foderbetor sätts alltid den 9 maj, Tämmesboda, A5

Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #104Berit följer korna på skogsbete, Tämmesboda, A5
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #105Kon "Duva", leds till tjuren, Tämmesboda, A5
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #106På gården Tämmesboda tas det mesta tillvara, A5
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #107Stig och Berit på trappan, Tämmesboda, A5
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #108Skördetid på gården Tämmesboda, A5
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #109Stig kör in timmer från skogen, Tämmesboda, A5
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #110Boningshuset på gården Tämmesboda, A5
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #111Vid fotogenlampans sken, A5
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #112Kalvar av rasen Rödkulla, A5
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #113Långhässja, Tämmesboda, A5
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #114Kor på väg hem för att mjölkas, Tämmesboda, A5
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #115Vårbruk med fjäderharv, Tämmesboda, A5
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #116Katten solar sig utmed ladugårdsväggen, A5
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #117Vedtrave, A5
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #118Stig kör med årder och häst, A5
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #119Potatisupptagning på Tämmesboda, A5
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #120Boningshuset på Tämmesboda, A5
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #121Första snön kommer, A5
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #122Foderbetesskörd på Tämmesboda, A5
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #123Stig Aronsson bär vatten till djuren, A5
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #124Stig Aronsson "stinkar sten" på gården Tämmesboda, A5
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #125Korna Duva och Blomma på hagmarksbete, A5
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #201Hedbodarna, Älvdalen - en levande fäbod, A5
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #202Fjällko, A5
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #203Fäbod på vintern, A5
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #204Fjällko, A5
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #205Ladans landskap, Vasikkavouma, A5
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #206Mjölken silas, Hedbodarna, A5
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #207Messmör kokas över öppen eld, A5
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #208Mjölkkärl på tork, A5
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #301Fjällkorna mjölkas för hand, A5
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #302Höskörd, A5
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #303Hackåsvallen, A5
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #304Lillhärjåbygget, fjällgård i väglöst land, A5
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #305Farfarsladan, Lillhärjåbygget, A5
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #306Fjällnära ko, Lillhärjåbygget, A5
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #307Osttillverkning, Lillhärjåbygget, A5
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #308Mjölkseparatorn får torka efter att ha diskats, A5
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #309Ängshö transporteras med häst, Lillhärjåbygget, A5
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #310Fjällkon Droppa betar utmed Lillhärjån, A5
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #311Kalv av rasen Fjällnära, Lillhärjåbygget, A5
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #312Eva Eriksson delar rovor - foder till deras fjällkor, A5
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #313Ängslada och harspår, Lillhärjåbygget, A5
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #314Fjällkor på skogsbete, Lillhärjåbygget, A5
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #315Tre kor på myren, Lillhärjåbygget, A5
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #316Ann Eriksson vallar sina fjällkor på skogsbete, A5
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #317Slåtter med traktor, Lillhärjåbygget, A5
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #401Fjällko vid gården Blomhöjden, Frostviken, A5
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #402Slåtter vid fjällägenheten Blomhöjden, Frostviken, A5
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #403Lada vid fjällägenheten Leipikvattnet, Jämtland, A5
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #404Fjällägenheten Bågvattnet, Valsjöbyn, A5
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #405Getter vid Bågvattnet, Valsjöbyn, A5
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #406Fjällägenheten Almdalen, Föllinge, A5
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #407Snöstorm Bunnerfjällen, Jämtland, A5
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #408Ladugården, fjällägenheten Edevik, A5
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #409Fjällkor betar vid Hångvallen, Mittåkläppen, A5
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #410Smörboll och ängslada vid gården Biellojaure, A5
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #501Havsörn, gammal fågel, A6S
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #502Havsörn, A6S
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #503Havsörn och kråkor, A6L
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #504Fiskgjuse, A6S
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #601Odlingslandskap på Igelön, Småland, A5
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #602Kurt-Egon Karlsson plockar äpplen av sorten Holländare, A5
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #603Urshults Kungsäpple, A5
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #604Kor simmar ut till Igelön, A5
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #605Herbert Nilsson, Munkanäs, A5
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #606Blommande äppelträd, Ellenäs ängsfruktodling, A5
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #607Koympat äppelträd, Igelön, A5
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #701Mjölkbord, Sånnahult, A5
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #702Mjölkbord i stenmur, Törnabygd, A5
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #703Mjölkbord, Sirkön, A5
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #704Mjölkbord med brevlådor, A5
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #705Erik & Sigvard Gustafsson, Hågeryd, A5
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #801Sjön Åsnen, A6L
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #802Soluppgång, A6L
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #803Kanot, A6L
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #804Gös, A6L
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #805Älg, A6L
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #806Sjön Åsnen, A5
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #807Huseby slott, A6L
Klicka på bilden om Du vill se den större!Vykort #901Nykulla - fyra årstider, A6L
Jag vill ha en faktura, betalningsvillkor 20 dagar netto.


© Lars-Olof Hallberg, Jät Femlyckan, 362 52 JÄT

   

Webdesign: Per-Stefan Hallberg

E-post:info@fotohallberg.se